PYOMETRA

Pyometra genellikle köpeklerde gözlenen polisistemik bir uterus hastalığıdır. Pyometrada irinle dolu bir uterus söz konusudur. Bu tablonun oluşumunda dişi hormonal mekanizmasının ve bazı bakterilerin etkili olduğu düşünülmektedir. Dişi hayvanlarda salgılanan progesteron ve östrojenin kızgınlık döneminde uterusta meydana getirmiş olduğu yapısal değişiklikler ve serviks girişinin gevşemesiyle anal bölgede ve vajinada bulunan normal flora hastalığın oluşumunda büyük önem teşkil eder. Özelikle idrar yolu enfeksiyonu görülen hayvanlarda ürinasyon neticesinde vajinaya ve vulva etrafında kontaminasyona neden olan bakteriler pyometra için risk teşkil etmektedir. Hayvanda ishal nedeniyle vulva bölgesinin dışkıyla kontamine bir hal almasıda hastalığın oluşumunda rol oynamaktadır. Erken yaşta ovariohisterektomi operasyonu geçiren hayvanlarda pyometra görülmezken overiektomi geçiren hayvanlarda ovariumlarda parça kalması pyometraya neden olabilir. Ovariohisterektomi hem profilaktik olarak hem de hastalık evresinde tedavide çok etkin bir yere sahiptir. Pyometra sıradan bir enfeksiyon gibi görülse de başta böbrekler olmak üzere bütün sistemi etkilemektedir.

Pyometrada gözlenen en tipik semptomlar;

 • Anoreksi
 • Poliüri
 • Polidipsi
 • Uyuşukluk
 • Depresyon
 • Kusma
 • İshal
 • Kilo kaybı
 • Vajinal akıntı (Vajinal akıntı serviksi kapalı hastalarda gözlenmeyebilir)

Hastalığın tanısında ;

 • Tam kan sayımı
 • Biyokimyasal analizler
 • Vajinal Smear
 • İdrar analizi
 • Abdomen radyografisi
 • Ultrasonografi ***
 • İnspeksiyon ve Palpasyon yöntemlerinden yararlanılır.

Tedavisinde ise genellikle ovariohisterektomi operasyonu tercih edilir. Hasta sahipleri hayvanın kısırlaştırılmasını istemediği durumlarda medikal tedavi yöntemleri denenebilir.Medikal tedavide uzun bir zaman aralığına ihtiyaç vardır.Ayrıca medikal sağaltımlar hastada hepetotoksik ve nefrotoksik etkilerinin olabileceği unutulmamalı, hastanın genel karaciğer ve böbrek değerleri düşükse bu tedavi için uygun olmadığı hasta sahibine izahe dilmelidir.Ayrıca bazı kaynaklara göre uterusa yerleştirilen drenler vasıtasıyla uterusun antiseptiklerle lavajı yapılabilir. Eğer variohisterektomi operasyonu yapılacaksa bölgeye dikkatli yaklaşılmalı, uterus rupturlarına karşı dikkatli olmalı ve peritonit riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Operasyonda abdomeni kapatmadan önce lavaj yapılmalı ve karın boşluğuna lokal antibiyotikler uygulanmalıdır.