FLUTD (Kedi Alt Üriner Sistemi Hastalığı)

Kedi alt üriner sistemi hastalığı vesica ürinaria ve üretrayı etkileyen durumların bir kombinasyonu şeklinde kendini göstermektedir. Alt üriner sistemi hastalığı görülen kedilerde ağrılı bir ürinasyon, ürinasyon sırasında bağırma, idrarda kan, genital bölgeyi yalamak, perianal bölgeyi soğuk düz taş zeminlere sürtmek gibi semptomlar gözlenebilir.FLUTD teşhisinde idrar analizi, kan değerleri, idrar kültürü ve X-Ray gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır. FLUTD üretreda obstruksiyon, yangı, neoplaziler, sistit, vesica urinariada gözlenen struvitler ve kalsiyum oksalat gibi ürolitiazislerdir. Bu hastalığın teşhisi yapıldıktan sonra hastalığı oluşturan etkene yönelik tedaviler yapılmalıdır. Sistit tedavisinde uygun antibiyoterapiler ve vesica urinarianın antiseptik solüsyonlarla lavajı yapılabilir. Ürolitiazislerde ise struvitlerde diyette idrarı asidik yapacak mamalardan yararlanılır. Kalsiyum oksalatlarda ise operatif müdahaleler gerekebilmektedir. Eğer üretrada tam bir obstruksiyon söz konusu ise mevcut tıkanıklığın ortadan kaldırılması için kateterizasyon gerekebilir. Kateterizasyonla ortadan kaldırılamayacak obstruksiyonlarda operatif müdahaleler endikedir. Ayrıca bu sendromda stresin büyük faktörü olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple kediler stresten uzak tutulmalı ve doğal hareket yeteneklerini tetiklemek için oyuncaklar vasıtasıyla egzersiz yaptırılmalıdır. Hayvanların su içmesini teşvik edecek şekilde barınaklarında farklı bölgelere temiz-taze sular koyulmalıdır.