Makaleler

PYOMETRA


Pyometra genellikle köpeklerde gözlenen polisistemik bir uterus hastalığıdır. Pyometrada irinle dolu bir uterus söz konusudur. Bu tablonun oluşumunda dişi hormonal mekanizmasının ve bazı bakterilerin etkili olduğu düşünülmektedir. Dişi hayvanlarda salgılanan progesteron ve östrojenin kızgınlık döneminde uterusta meydana getirmiş olduğu yapısal değişiklikler ve serviks girişinin gevşemesiyle anal bölgede ve vajinada bulunan normal flora hastalığın oluşumunda büyük […]Detaylı Bilgi

Köpeklerde Parvoviral Enteritis (Köpeklerin Kanlı İshali)


Canine parvovirus’un etken olduğu ve akut miyokarditis ve hemorajik enteritis ile seyreden bir hastalıktır. Etken virus dışkıyla saçılmaktadır. Etken bir çok dezenfektana dirençlidir. Sodyum hipoklorid(çamaşır suyu) dezenfeksiyonda etkili olabilmektedir. Etken inhalasyon ve sindirim yoluyla bulaşabilmektedir. Virusun bulaşabilmesi için hayvanların dışkıyla teması şart değildir. Taşıyıcı olarak hayvan sahiplerinin kontamine ayakkabıları, elbiseleri de rol oynamaktadır. Etkene karşı […]Detaylı Bilgi

FLUTD (Kedi Alt Üriner Sistemi Hastalığı)


Kedi alt üriner sistemi hastalığı vesica ürinaria ve üretrayı etkileyen durumların bir kombinasyonu şeklinde kendini göstermektedir. Alt üriner sistemi hastalığı görülen kedilerde ağrılı bir ürinasyon, ürinasyon sırasında bağırma, idrarda kan, genital bölgeyi yalamak, perianal bölgeyi soğuk düz taş zeminlere sürtmek gibi semptomlar gözlenebilir.FLUTD teşhisinde idrar analizi, kan değerleri, idrar kültürü ve X-Ray gibi yöntemlerden yararlanılmaktadır. […]Detaylı Bilgi

FIV (Kedi Aids Virüsü / Feline İmmunodeficiency Virus)


FIV kedigillerde hastalık oluşturan bir virustur. Bu virus insanlardaki AIDS hastalığının etkeni olan HIV virusu ile yakın akrabadır. Hastalığın oluşumunda horizontal ve vertikal bulaşma önemli rol oynar. Yani virus plasenta yoluyla anneden yavruya geçebileceği gibi aynı zamanda kedilerin aralarında kavga etmeleri yoluyla bir kediden diğerine de geçebilmektedir. Bulaşmanın gerçekleşmesinde hayvanların ortak kullandığı mama kabı, su […]Detaylı Bilgi