Köpek Hastalıkları

PYOMETRA


Pyometra genellikle köpeklerde gözlenen polisistemik bir uterus hastalığıdır. Pyometrada irinle dolu bir uterus söz konusudur. Bu tablonun oluşumunda dişi hormonal mekanizmasının ve bazı bakterilerin etkili olduğu düşünülmektedir. Dişi hayvanlarda salgılanan progesteron ve östrojenin kızgınlık döneminde uterusta meydana getirmiş olduğu yapısal değişiklikler ve serviks girişinin gevşemesiyle anal bölgede ve vajinada bulunan normal flora hastalığın oluşumunda büyük […]Detaylı Bilgi

Köpeklerde Parvoviral Enteritis (Köpeklerin Kanlı İshali)


Canine parvovirus’un etken olduğu ve akut miyokarditis ve hemorajik enteritis ile seyreden bir hastalıktır. Etken virus dışkıyla saçılmaktadır. Etken bir çok dezenfektana dirençlidir. Sodyum hipoklorid(çamaşır suyu) dezenfeksiyonda etkili olabilmektedir. Etken inhalasyon ve sindirim yoluyla bulaşabilmektedir. Virusun bulaşabilmesi için hayvanların dışkıyla teması şart değildir. Taşıyıcı olarak hayvan sahiplerinin kontamine ayakkabıları, elbiseleri de rol oynamaktadır. Etkene karşı […]Detaylı Bilgi