Yoğun Bakım

Yoğun bakım; veteriner hekimlerin hastanın yaşamsal fonksiyonlarını sıkı takip altına aldıkları, tıbbi cihazlarla donatılmış ünitelerdir.
Kliniğimizde ameliyat sonrası anesteziden uyanan hastalarımız, kritik ve özel bakım gerektiren durumlarda olan hastalarımız, solunum yolu rahatsızlıkları olan ve oksijen ve/veya nebülizasyonla özel ilaç alması gereken hastalarımızın yanı sıra, yeni doğan yavru bakımında optimum ortam sağlamakta, küvöz amacıyla minik hastalarımız için bu kabinleri kullanmaktayız.