Kan Tahlili (Tam kan sayımı ve Biyokimyasal analizler)

Tam kan sayımı: Gerek insan gerekse veteriner hekimliğinde olsun hemen hemen bütün hastalıkların teşhisinde tam kan sayımı testlerinin (hematolojik tesler) yapılması hastalığın doğru ve erken teşhis edilmesi, buna bağlı olarak tedavisinin de doğru ve çabuk bir şekilde yapılması için büyük önem taşır.

Biyokimyasal analizler: Laboratuvarımızda hastalarımızdan aldığımız kan numunelerinden karaciğer, böbrek gibi hayati organların spesifik parametrelerin yanında sindirim sistemi, lipid ve karbonhidrat metabolizmasına özgü parametreler de en kısa sürede ve en doğru şekilde bakılarak organ ve sistemlerin işleyişi ve durumu hakkında bilgi sahibi olmaktayız.